Zoeken naar 2018

2018
Financiële verslagen FrieslandCampina.
FrieslandCampina Jaarverslag 2019. Bijlage halfjaarcijfers 2019. Jaarverslag 2018 FrieslandCampina NV. Jaarmagazine 2018 FrieslandCampina. Jaarverslag 2018 FrieslandCampina UA versie 13 maart. Jaaroverzicht 2017 FrieslandCampina. FrieslandCampina Jaarverslag 2017. FrieslandCampina Halfjaarbericht 2017. Jaarverslag 2017 Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. FrieslandCampina Jaarverslag 2016. FrieslandCampina Halfjaarbericht 2016.
Trendscenario Volksgezondheid Toekomst Verkenning.
Hoe oud worden we in de toekomst? Hoe gezond zijn we in de toekomst? Hoe ongezond leven we in de toekomst? Welke aandoeningen hebben we in de toekomst? Hoe ontwikkelen gezondheidsverschillen zich in de toekomst? Hoe ontwikkelen de zorguitgaven zich in de toekomst?
CAO PO 2018-2019 PO-Raad.
De 270 miljoen euro is in het loongebouw ingezet, waar de salariskloof met het voortgezet onderwijs het grootste is. Alle leraren krijgen een nieuwe, flink hogere salarisschaal. Daar bovenop krijgen alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging van 25%, per 1 september 2018.
Royal Schiphol Group publiceert jaarcijfers 2018.
Royal Schiphol Group publiceert jaarcijfers 2018. Focus op kwaliteit en een solide prestatie. Royal Schiphol Group publiceert vandaag, 15 februari 2019, haar resultaten over 2018. Het nettoresultaat is met 278 miljoen euro 2017: 280 miljoen euro 04%, lager dan in 2017.
Jaarverslag AIVD 2018 Jaarverslag AIVD.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de AIVD over 2018. Download AIVD-jaarverslag 2018. PDF document 32 pagina's' 561 kB. Nieuwe wet en onverminderde dreiging. De invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 heeft een grote rol gespeeld in 2018.
Uitgaven aan RD 4 procent hoger in 2018. RD uitgaven.
Uitgaven aan RD 4 procent hoger in 2018. 6-12-2019 0000: Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2018 ongeveer 167, miljard euro uit aan Research en Development RD met eigen en ingeleend personeel. Deze uitgaven waren nog niet eerder zo groot.
EUR-Lex 32018L0851 FR EUR-Lex.
Om die reden moet de Commissie voor eind 2018 een voorstel doen voor een hoofdindicator en een dashboard van subindicatoren voor hulpbronnenefficiëntie, om de voortgang te meten die geboekt wordt bij het nastreven van een grotere hulpbronnenefficiëntie op het niveau van de Unie.
Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2018 RIVM.
Het percentage vrouwen en heteroseksuele mannen met de infectie bleef in 2018 zeer laag, respectievelijk 01, en 02, procent. Het aantal nieuwe diagnoses van hiv gesteld bij de CSG's' is afgenomen in 2018 249 ten opzichte van 2017 en 2016 respectievelijk 286 en 285.
Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018 Kennisplatform Integratie Samenleving.
Toch zijn de resultaten van de maatregelen nog beperkt. De komende jaren zal de aanpak verder geïntensiveerd en gecontinueerd moeten worden. In 2018 is driekwart van de Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd in de monitor, dat zijn 282 van de 380 gemeenten.
HRA 2018.
HRA 2018 nba.nl. Disclaimer en copyrights. EU-verordening; eisen wettelijke controles van financiële overzichten van oob's.' Overwegingen bij EU-verordening; eisen wettelijke controles van financiële overzichten van oob's.' Wet op het accountantsberoep. Wet tuchtrechtspraak accountants. Wet toezicht accountantsorganisaties. Besluit toezicht accountantsorganisaties. Verordeningen inclusief toelichtingen.
Ondernemersaftrek 2018.
Veranderingen inkomstenbelasting 2019. Veranderingen inkomstenbelasting 2018. Veranderingen inkomstenbelasting 2018. Bijtelling privégebruik auto 2018. Bijtelling privégebruik woning 2018. Aftrek voor speur en ontwikkelingswerk 2018. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 2018. Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers 2018. Vrijstelling grootschalige wegwerkzaamheden 2018. Programma's' en formulieren.

Contacteer ons