• Neem contact met ons opNeem contact met ons op

Wet werk en zekerheid bijzonder onderwijs

Gegevens
Gemaakt door: 28.01.2019
Auteur: Mientje
Bekeken: 593

Evaluatie:  5 / 5

Star is actief
 

De WWZ komt uit de koker van Asscher, die ermee wil bereiken dat meer mensen een vaste baan krijgen. De ketenbepaling blijkt daar in de praktijk grote problemen bij te veroorzaken.

De wetgever was voor deze kritiek bepaald niet gevoelig en heeft hierover aangegeven dat ook invalkrachten recht hebben op een vast dienstverband. De omstreden wet geldt nog niet voor ambtenaren. De manier waarop er structureel met verzuim en vervanging en scholing omgegaan wordt hoort daar uiteraard bij.

Zonder aanpassing van de cao zal dit tot een ongelijkheid in de arbeidsrechtelijke rechtspositie leiden. Onafhankelijk van kennis en ervaring kan een vervanger worden geselecteerd.

Zij schreven een  brief  waarin ze benadrukten dat de wetgever er bewust voor had gekozen de WWZ nog niet door te voeren voor ambtenaren, wet werk en zekerheid bijzonder onderwijs, dus ook niet voor de werknemers in het openbaar onderwijs.

De ketenbepaling blijkt daar in de praktijk grote problemen bij te veroorzaken! De werknemers in het openbaar onderwijs krijgen hierdoor wet werk en zekerheid bijzonder onderwijs dezelfde ipad opladen via usb laptop als de mensen die in het bijzonder onderwijs werken. Veel scholen kiezen er voor om kortdurend verzuim niet direct meer te vervangen! In het regeerakkoord is afgesproken dat in het primair onderwijs tijdelijke contracten voor invalkrachten voor vervanging wegens ziekte uitgezonderd worden van de ketenbepaling.

De vervangingsproblematiek als gevolg van de WWZ speelt tot nu toe alleen in het bijzonder onderwijs.

De sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat de ketenbepaling van de WWZ niet hoeft te gelden in de maanden januari, februari en maart.
 • Hoe zit het nu met de ketenbepaling? Het Burgerlijk Wetboek is voor het bijzonder onderwijs van toepassing.
 • Voor het onderwijs betekent dit dat volgens deze opvatting schoolbesturen die geen lid zijn van de PO-Raad, maar die standaard de CAO PO in de akte van benoeming van toepassing verklaren, evenzeer gebruik kunnen maken van de doorgevoerde versoepeling van de WWZ. Scholen in het primair onderwijs kunnen in het nieuwe schooljaar gebruikmaken van een uitzondering op de ketenbepaling.

Nieuwscategorieën

Openbare schoolbesturen kunnen er ook zelf voor kiezen om de Wwz toe te passen. Dit is een gevolg van de Wet werk en zekerheid WWZ. De christelijke besturenorganisatie heeft dat bericht met succes ingezet in haar politieke lobby tegen de WWZ. De transitievergoeding die betaald moet worden na einde dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zal door UWV worden gecompenseerd.

Het gaat hierbij specifiek om de Wet werk en zekerheid WWZ , de daaruit voortvloeiende ketenbepaling, de ontslagroutes en de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs WOPO-regeling , die betrekking heeft op loopsuppleties en bovenwettelijke en aansluitende WW-uitkeringen.

Daardoor geldt ook de tijdelijke buitenwerkingstelling van de ketenbepaling niet voor schoolbesturen die niet bij de sectororganisatie zijn aangesloten, zo staat in een brief van de PO-Raad.

De medezeggenschapsraad krijgt hier vooral mee te maken bij de begroting en het formatieplan. Opleiden, beschikbaarheid, Werkgeverszaken. De Wet Werk en Zekerheid is volledig gentegreerd waardoor u tijdens het inplannen geen rekening hoeft te houden met de Wet Werk en Zekerheid, zo heb je Urban en waist shorts, musea en dagattracties Als eerste op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Gerdin Boelens laat enkele punten uit dit voorstel de revue passeren, wet werk en zekerheid bijzonder onderwijs.

Capaciteitsplanning is het sleutelwoord om flexibiliteit te creren.

Wat zijn de feiten van de wet:

De vervangingsproblematiek speelt tot nu toe alleen in het bijzonder onderwijs, omdat daar de WWZ al geldt. De wetgever heeft aangegeven dat de transitievergoeding niet beschouwd mag worden als een aanvullende inkomensvoorziening bij werkloosheid.

Een verdere verruiming van de ketenbepaling is niet aan de orde, benadrukt hij.

De periode kan maximaal verhoogd worden tot 48 maanden en het aantal kan verhoogd worden tot maximaal 6 arbeidsovereenkomsten, wet werk en zekerheid bijzonder onderwijs. WWZ geldt nog niet voor openbaar onderwijs De vervangingsproblematiek als gevolg van de WWZ speelt tot nu toe alleen in het bijzonder onderwijs.

Zij knnen juist geen vaste contracten geven want er moeten al vaste krachten weg door de krimp. Deze cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overal beschikbaar Omdat de VV-tool webbased is, kunt u ook op uw tablet en smartphone verder werken. Home Wet werk en zekerheid.

Wwz niet voor openbaar onderwijs Het Burgerlijk Wetboek geldt alleen voor werknemers in het bijzonder onderwijs.

Documenten

Hierover zullen de sociale partners uitsluitsel moeten geven voor 1 juli HR en management en kan er op locatieniveau worden geautoriseerd. Voorts biedt de WWZ op een aantal punten de mogelijkheid om bij cao af te wijken en daar zullen de sociale partners zich ook mee bezig moeten houden.

De wet bestaat uit drie hoofdlijnen:

Ik lenormand kaarten trekken gratis mij hier toespitsen op de problemen waar de sociale partners tegenaan zijn gelopen in de onderhandelingen.

Het heeft al wel betrekking op het bijzonder onderwijs, wet werk en zekerheid bijzonder onderwijs, waarvoor de WWZ geldt! In de vervangingstool is de Wet Werk en Zekerheid gentegreerd in de software. Hoe zit het nu met de ketenbepaling. Overslaan en naar de algemene inhoud gaan. Als gevolg van het trage handelen van de sociale partners is het nu onduidelijk of besturen voor bijzonder onderwijs die niet bij de PO-Raad zijn aangesloten, gebruik kunnen maken van de tijdelijke mogelijkheid om de ketenbepaling van de WWZ niet toe te passen.

De Wet Werk en Zekerheid is ontstaan na lange onderhandelingen.

Delen en opslaan

Van januari tot en met maart is het regelen van vervanging over het algemeen het moeilijkst, omdat dan relatief veel mensen griep krijgen. Een belangrijke verandering hierbij is dat het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen BBA , waarin het onderwijs werd uitgezonderd van het reguliere privaatrechtelijke ontslagrecht, is komen te vervallen.

Uit onderzoek van Verus blijkt echter dat het helemaal niet nodig is om lid te zijn van de PO-Raad. Vorige week werden door de huisartsen per

Maar er wordt achter de schermen ook al driftig aan gewerkt. Het katholieke schoolbestuur uit Etten-Leur noemde nog een aantal andere bezwaren met betrekking op de nieuwe wet, wet werk en zekerheid bijzonder onderwijs.

De uitkomsten van de peiling bevestigen de geluiden die sinds de invoering van de WWZ zijn te horen. De mededeling van de sociale partners houdt verband met het nieuwe ontslagrecht per 1 juli conform de Wet werk en zekerheid WWZ.Populaire materialen:

Heb je een typfout gevonden? Markeer een stuk tekst en druk op Ctrl + Enter.

Laat uw feedback achter

Voeg een reactie toe

  0
   05.02.2019 22:34 Issam:
   Ton besloot deel te nemen nadat een goede vriend en een oom werden getroffen door kanker en deze ziekte niet overleefden.

   11.02.2019 15:51 Liefke:
   Hij vindt dat de PO-Raad en de onderwijsbonden hiermee tijd verspillen, zo heeft hij in de Tweede Kamer laten weten.

   20.02.2019 15:44 Lou:
   Scholen zien zichzelf hierdoor steeds vaker genoodzaakt om uitzendbureaus in te schakelen voor de vervanging van leraren.

  Ten anker

  Vond